Zarządzanie zmianą w pracy menedżera

Zarządzanie zmianą w pracy menedżera – szkolenie dla Executives*

CEL I PROFIL SZKOLENIA

Program oparty jest na moim 22-letnim doświadczeniu zawodowym i szkoleniowym, skonfrontowanym z wiedzą i umiejętnościami ekspertów międzynarodowych, np. współpracujących z MIT (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA) Zmiany w przedsiębiorstwach, organizacjach, są dziś tak częstym zjawiskiem, że niejednokrotnie przyjmują status permanentny. W trakcie mojej ścieżki korporacyjnej zmiany zaczęły następować regularnie co roku, w okresach letnich, czasem przed podsumowaniem półrocza, a czasem w sierpniu, gdy analizy stopnia realizacji celów były już dostępne. Wiele podmiotów gospodarczych wdraża zmiany na przełomie roku – w okresie zimowym. Nie ma więc reguły, ale pewne jest, że zmiany dotyczą nie tylko członków zarządu, ale w ogromnym stopniu menedżerów średniego szczebla oraz – przede wszystkim – zwykłych pracowników. Szkolenie, które prowadzę, porusza i wyjaśnia na praktycznych przykładach następujące kwestie:

 • geneza zmiany, jej sens i logika – na co mamy realny wpływ?
 • jak odnaleźć się w zmianie i dostrzec w niej swoje szanse z punktu widzenia menedżera,
 • jak zarządzać zmianą,
 • jak przekonać do zmiany podległych pracowników,
 • jakie działania podjąć, aby w zmianie osiągnąć założone cele,
 • jak uniknąć typowych błędów we wdrażaniu zmiany,
 • jak wykorzystać specyficzną kulturę organizacji w zmianie,
 • jak dopasować swoje zachowania i działania w zmianie do nakreślonej strategii przez właścicieli, radę nadzorczą czy zarząd,
 • jak wyprzedzać proces zmian, tak aby być ich kreatorem
 • metody wprowadzania zmiany – dlaczego nie wszystkie drogi prowadzą do wyznaczonego celu
 • kto tak naprawdę ma władzę i realny wpływ na ludzi i procesy w organizacji – poszukiwanie ambasadorów zmiany
 • kiedy zmiana zamienia się w rutynę
 • psychologia zmiany – postawy ludzi, co nimi kieruje

Case study, rozwiązywane podczas szkolenia, biorą pod uwagę 3 perspektywy w zmianie: strategiczną, polityczną i kulturalną.

Przedsiębiorstwa i duże korporacje XXI-wieku są coraz bardziej złożone, trudne do zrozumienia a zarządzanie nimi stanowi większe wyzwania niż kiedyś. Zarządzający nimi menedżerowie muszą posiadać rozległą wiedzę o ludziach w organizacji i zadaniach przez nich realizowanych. Podczas wdrażania zmian muszą umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w podejmowaniu konkretnych działań, w czym elastyczność i zrozumienie specyfiki organizacji jest największym atutem. Poruszanie się w złożonym środowisku przedsiębiorstwa tylko na podstawie wniosków płynących z liniowych zależności i struktury organizacyjnej często nie przynosi pożądanego efektu. Dopiero sięgnięcie do siatki mniej oficjalnych powiązań i niuansów kulturowych może skutecznie pomóc w przeprowadzeniu zmiany.

Proponowane szkolenie — Zarządzanie zmianą w pracy menedżera — dopasowane jest do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Możliwe jest również zaprojektowanie szkolenia w wariancie otwartym – uwzględniającym specyfikę wielu branż i stopnia złożoności organizacji oraz dynamicznego środowiska pracy. Program szkolenia obejmuje 3 dni szkoleniowe, gdzie trzeciego dnia przeprowadzana jest symulacja biznesowa – która może przyjąć formę praktycznego zaliczenia szkolenia (indywidualnego bądź w podgrupach)

WIEDZA i UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE MENEDŻER ZDOBĘDZIE PODCZAS SZKOLENIA

 • dlaczego zmiany są potrzebne i w jaki sposób pomagają w rozwoju organizacji
 • jak dopasować dotychczasowe metody i cele zarządcze do środowiska zmiany
 • praktyczne narzędzia i techniki przydatne we wdrożeniu zmiany
 • w jaki sposób pozyskać i utrzymać w procesie ambasadorów zmiany
 • przeprowadzenie diagnozy kultury organizacji
 • zmiana a elementy digitalizacji i lean management
 • zasady funkcjonowania dynamicznego środowiska pracy
 • kluczowe czynniki sukcesu w zmianie
 • jak pokonywać bariery w przeprowadzaniu zmian
 • jak kreować zmiany w organizacji – korzyści versus ryzyko

ADRESACI SZKOLENIA

 • menedżerowie średniego szczebla
 • członkowie Zarządu
 • ambasadorowie i promotorzy zmiany
 • dyrektorzy zarządzający
 • dyrektorzy i menedżerowie HR
 • dyrektorzy obszarów zarządzania i rozwoju organizacji
 • pracownicy aspirujący do roli liderów w procesie zmiany

PROGRAM SZKOLENIA

 • podzielony na bloki tematyczne i uzupełniony ćwiczeniami warsztatowymi w podgrupach, po każdym omówionym zagadnieniu:
  – geneza i filozofia zmiany
  – 3 perspektywy zmiany
  – psychologia zmiany
  – digitalizacja i lean management w zmianie
  – myślenie strategiczne w zmianie
  – techniki oddziaływania w zmianie
  – rozpoznawanie i wykorzystanie w zmianie kultury organizacji
  – angażowanie ambasadorów w zmianie
  – co zyskuje kreator zmian
  – symulacja biznesowa w implementowaniu zmiany
 • przewidziany na 3 dni szkoleniowe (bloki 7-godzinne) lub 2 dni szkoleniowe (bloki 9-godzinne)
 • godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, przerwy, termin i miejsce szkolenia – do uzgodnienia

*** Koncepcja i Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Academy of Skills Tomasz Wójtowicz w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione

Notka trenerska:

Tomasz Wójtowicz, Phd – jestem wieloletnim praktykiem gospodarczym, a także nauczycielem akademickim i trenerem biznesowym. Posiadam 22-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 13-letnie na stanowiskach kierowniczych, w dużych organizacjach międzynarodowych (Citigroup, Commerzbank, Grupa DBK), jak również w mniejszych spółkach (ATW-Poznań Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i WSIiE TWP w Olsztynie – Przewodniczący Rady Zarządzającej) W trakcie mojej kariery korporacyjnej 8-krotnie byłem uczestnikiem oraz liderem zmian strukturalnych i organizacyjnych, zawsze pozostając w stosunku pracy z pracodawcą, który dokonywał zmian, a nie w roli teoretyka biznesu, naukowca, doradcy czy konsultanta. Pozwoliło mi to zdecydowanie najlepiej poznać i zrozumieć aspekty wprowadzania zmian w organizacji, zarówno z perspektywy pracownika, jak i menedżera.

W latach 2011-2019 pełniłem funkcję Head of Trade Finance Department w mBanku S.A. (Grupa Commerzbank) Wcześniej – w latach 2000-2011 – w ramach mojej ścieżki rozwoju zawodowego powierzono mi stanowisko Kierownika Sprzedaży Regionalnej oraz Dyrektora Biura Sprzedaży Produktów Bankowości Transakcyjnej dla klientów instytucjonalnych w Citi Handlowy (Citigroup) W latach 1997-2000 pracowałem w dziale finansowym, przygotowując analizy i raporty na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych w Grupie DBK. W ramach moich obowiązków menedżerskich skutecznie zarządzałem grupą 50 osób i współpracowałem bezpośrednio i pośrednio z siecią doradców i analityków bankowych w całym kraju (ponad 300 osób) Zarządzałem również spółką handlową oferującą towary dla branży FMCG (ATW-Poznań Sp. z o.o.) oraz finansami i procesami restrukturyzacyjnymi uczelni niepublicznej (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej)

Tytuł doktora nauk ekonomicznych w obszarze zarządzania i rachunkowości uzyskałem w 2004 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Pozwoliło mi to połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką gospodarczą i w okresie 20 lat (1998-2018) specjalizowałem się w działalności naukowej w następujących obszarach: rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, analizie finansowej, finansach przedsiębiorstwa oraz audycie wewnętrznym (ponad 25 publikacji, adiunkt w Katedrze Ekonomii)

W maju 2019 roku zostałem absolwentem MIT, USA, w wyniku ukończenia międzynarodowego szkolenia dla Executives: Leading change in complex organization, zorganizowanego przez Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, Cambridge, USA.

Przewiń do góry