O mnie

Tomasz Wójtowicz- Trener Biznesu Academy Of Skills Warszawa, Poznań- Consulting, Oferta szkoleń dla menedżerów, Business English, Doradztwo biznesowe, Szkolenia sprzedażowe, z negocjacji, Zarządzanie zmianą

Tomasz Wójtowicz twórca Academy of Skills

Profil zawodowy

Tomasz Wójtowicz, Phd – jestem wieloletnim praktykiem gospodarczym, a także nauczycielem akademickim. Posiadam 22-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 13-letnie na stanowiskach kierowniczych, w dużych organizacjach międzynarodowych (Citigroup, Commerzbank, Grupa DBK), jak również w mniejszych spółkach (ATW-Poznań Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i WSIiE TWP w Olsztynie – Przewodniczący Rady Zarządzającej) W trakcie mojej kariery korporacyjnej 8-krotnie byłem uczestnikiem oraz liderem zmian strukturalnych i organizacyjnych, zawsze pozostając w stosunku pracy z pracodawcą, który dokonywał zmian, a nie w roli teoretyka biznesu, naukowca, doradcy czy konsultanta. Pozwoliło mi to zdecydowanie najlepiej poznać i zrozumieć aspekty wprowadzania zmian w organizacji, zarówno z perspektywy pracownika, jak i menedżera.

Obszary biznesowe, które nadzorowałem, to:

 • sprzedaż oraz obsługa posprzedażowa produktów bankowości transakcyjnej i finansowania handlu dla klientów korporacyjnych (o rocznych przychodach ze sprzedaży do EUR 10 mld, w tym notowanych na GPW oraz giełdach europejskich i amerykańskich), procesowanie ok 15 tys. operacji w ujęciu rocznym
 • nadzorowanie bezpośrednie zespołów sprzedażowych B2B – doradcy klienta, doradcy produktowi, handlowcy, BDMs, KAMs – liczące do 30 osób, oraz współpraca z ogólnokrajową i międzynarodową siecią sprzedażową liczącą do 300 osób
 • product management – wydziały rozwoju produktów, poszukiwanie i wdrażanie innowacji
 •  analiza finansowa i ocena ryzyka w obrębie transakcji finansowania handlu i przedsięwzięć inwestycyjnych
 • wdrażanie koncepcji lean management w organizacji
 • realizacja planu budżetowego (cele przychodowe, kosztowe i dochodowe) na poziomie PLN 120 mln (EBIT)
 • zarządzanie relacjami z klientami kluczowymi
 • optymalizacja sprawozdań finansowych (struktura bilansu i rachunku cash flow, rentowność sprzedaży, aktywów i kapitału w rachunku zysków i strat)

Posiadam kompetencje – poparte wieloletnią praktyką gospodarczą – niezbędne do prowadzenia następujących szkoleń:

 • Zarządzanie zmianą w złożonej organizacji – z perspektywy menedżera (szkolenie dla Executives)
 • Akademia Skutecznej Sprzedaży (B2B, B2C)
 • Finanse dla niefinansistów, w tym analiza finansowa na potrzeby przedsiębiorstwa oraz instytucji finansowej
 • Zarządzanie relacjami z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • Negocjacje – 3 poziomy
 • Koncepcja lean management w organizacji – praktyczne aspekty wdrożenia
 • Negocjowanie i zabezpieczanie kontraktów w transakcjach eksportowych i importowych – Trade Finance, z uwzględnieniem gwarancji, akredytyw, inkasa, forfaitingu
 • Zarządzanie płynnością finansową i rentownością przedsiębiorstwa

W latach 2011-2019 pełniłem funkcję Head of Trade Finance Department w mBanku S.A. (Grupa Commerzbank) Wcześniej – w latach 2000-2011 – w ramach mojej ścieżki rozwoju zawodowego powierzono mi stanowisko Kierownika Sprzedaży Regionalnej oraz Dyrektora Biura Sprzedaży Produktów Bankowości Transakcyjnej dla klientów instytucjonalnych w Citi Handlowy (Citigroup) W latach 1997-2000 pracowałem w dziale finansowym przygotowując analizy i raporty na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych w Grupie DBK. W ramach moich obowiązków menedżerskich skutecznie zarządzałem grupą 50 osób i współpracowałem bezpośrednio i pośrednio z siecią doradców i analityków bankowych w całym kraju (ponad 300 osób) Zarządzałem również spółką handlową oferującą towary dla branży FMCG (ATW-Poznań Sp. z o. o.) oraz finansami i procesami restrukturyzacyjnymi uczelni niepublicznej (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej)

Tytuł doktora nauk ekonomicznych w obszarze zarządzania i rachunkowości uzyskałem w 2004 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Pozwoliło mi to połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką gospodarczą i w okresie 20 lat (1998-2018) specjalizowałem się w działalności naukowej w następujących obszarach: rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, analizie finansowej, finansach przedsiębiorstwa oraz audycie wewnętrznym (ponad 25 publikacji, adiunkt w Katedrze Ekonomii)

W maju 2019 roku zostałem absolwentem MIT, USA, w wyniku ukończenia międzynarodowego szkolenia dla Executives: Leading change in complex organization, zorganizowanego przez Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, Cambridge, USA.

Edukacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – rachunkowości
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i marketing

Uzyskane nagrody w ramach ścieżki korporacyjnej:

 • The Best Trade Finance Provider, Poland 2014, 2016, 2017 – Global Finance Magazine
 • The Best Trade Finance Bank, Poland 2016, Trade Forfaiting Review
 • Lider Innowacji, GTS, Citigroup
 • Citigroup GTS Chairmain’s Club za najlepsze wyniki sprzedażowe, Miami, USA
 • Nagroda Citigroup GTS za najlepsze wyniki w sprzedaży (nagroda zespołowa)

Szkolenia potwierdzające profil ekspercki:

 • Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management. Program for Executives: Leading Change in Complex Organizations
 • Zarządzanie procesem zmian, czyli jak efektywnie przeprowadzić zespół przez zmiany, Ernst&Young Academy of Business
 • Supply Chain and Receivables Financing, Marcus Evans
 • Akademia Skutecznego Menedżera, HayGroup
 • Team Coaching Training, Lambent
 • Model GROW – planowanie kariery
 • Rozwój umiejętności zarządzania zespołem w oparciu o Extended DISC, House of Skills
 • EMEA Corporate Cash Products Sales Training Workshop, London
 • Credit Training Program, London, Citigroup
 • Leadership 1, Warszawa
 • CORE CREDIT, Risk Training, Essential Risk Skills
 • CORE CREDIT, Risk Analytics
 • Feedback – informacja zwrotna dla pracownika, Citigroup
 •  Domestic Cash Management, Citigroup
 • Kluczowe decyzje kadrowe, Citigroup
 • Zarządzanie zespołem – praca z zespołem, House of Skills
 • Cash&Trade Product Sales, Citigroup
 • Profesjonalne negocjacje, Kalkstein Corporate Training
 • Sztuka perswazji i negocjacji, Citigroup
 • SPIN – Technika Efektywnej Sprzedaży, Huthwaite International
 • Credit for Non-Lending Officers, Central&Eastern Europe, Citigroup
 • Sprzedaż do przedsiębiorstw, Kalkstein Corporate Training
Przewiń do góry