Kierowanie Zespołem

Kierowanie Zespołem – Leadership*

CEL I PROFIL SZKOLENIA

Program wykorzystuje moje 22-letnie doświadczenie praktyczne i szkoleniowe, w szczególności doświadczenie menedżerskie w pracy dla dużych korporacji (Citibank, Commerzbank, Grupa DBK) W trakcie mojej ścieżki korporacyjnej zarządzałem Zespołami liczącymi od 6 do 50 osób, w ramach różnych struktur organizacyjnych. Macierzowo zarządzałem relacjami z siecią pracowników liczącą powyżej 300 osób.

Szkolenie, które prowadzę, porusza i wyjaśnia na praktycznych przykładach następujące kwestie:

 • ocena mocnych i słabych stron liderów poprzez analizę informacji zwrotnej 360°
 • rekrutacja – jak wybrać najzdolniejszych kandydatów
 • ustalanie celów dla pracowników – cele zrozumiałe, zarządzalne, efektywne
 • zarządzanie relacjami w Zespole
 • zarządzanie Zespołem Sprzedaży
 • zarządzanie Zespołem Wsparcia (eksperci, analitycy, specjaliści)
 • feedback i coaching – informacja zwrotna i inspiracja dla pracownika
 • ocena roczna pracownika
 • prowadzenie efektywnych spotkań z pracownikami
 • motywowanie pracowników i stwarzanie warunków do ich rozwoju i samodoskonalenia
 • zarządzanie konfliktami w Zespole
 • psychologia zmiany – postawy ludzi, co nimi kieruje

Case study, rozwiązywane podczas szkolenia, mają za zadanie ugruntowanie wiedzy i dobrych praktyk zarządzania Zespołem wśród Uczestników.

Proponowane szkolenie dopasowane jest do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Program szkolenia obejmuje 2 dni szkoleniowe.

WIEDZA i UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE UCZESTNIK ZDOBĘDZIE PODCZAS SZKOLENIA

 • jak projektować rozwój osobisty menedżera
 • jak unikać typowych pułapek w procesie rekrutacji
 • praktyczne aspekty rozmowy z pracownikiem: rozmowa oceniająca, dyscyplinująca, motywująca, inspirująca
 • jak rozwiązywać konflikty w Zespole
 • jak ustalać i rozliczać cele
 • jak dopasować styl zarządzania do specyfiki grupy pracowników (np. Sprzedaż, Wsparcie)
 • jak budować własny Leadership
 • efektywna współpraca Zespołów z różnych sekcji/departamentów
 • praktyczne elementy coachingu
 • jak pokonywać bariery w przeprowadzaniu zmian

ADRESACI SZKOLENIA

 • menedżerowie średniego szczebla
 • członkowie Zarządu
 • ambasadorowie i promotorzy zmiany
 • dyrektorzy zarządzający
 • dyrektorzy i menedżerowie HR
 • dyrektorzy obszarów zarządzania i rozwoju organizacji
 • pracownicy aspirujący do roli liderów w organizacji

PROGRAM SZKOLENIA

 • podzielony na bloki tematyczne i uzupełniony ćwiczeniami warsztatowymi, po każdym omówionym zagadnieniu:
  – pozycjonowanie i kreowanie roli lidera
  – ocena wartości i zachowań
  – proces selekcji i rekrutacji
  – zarządzanie efektywnością w pracy z Zespołem
  – techniki oddziaływania i wywierania wpływu
  – informacja zwrotna (feedback) i elementy coachingu w zarządzaniu Zespołem
  – motywowanie pracowników
  – rozwiązywanie konfliktów
  – wdrażanie zmian w Zespole
 • przewidziany na 2 dni szkoleniowe (bloki 6-godzinne) lub 1 dzień szkoleniowy (blok 9-godzinny)
 • godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, przerwy, termin i miejsce szkolenia – do uzgodnienia

*Koncepcja i Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Academy of Skills Tomasz Wójtowicz w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione

Notka trenerska

Tomasz Wójtowicz, Phd
– jestem wieloletnim praktykiem gospodarczym, a także nauczycielem akademickim i trenerem biznesowym. Posiadam 22-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 13-letnie na stanowiskach kierowniczych, w dużych organizacjach międzynarodowych (Citigroup, Commerzbank, Grupa DBK), jak również w mniejszych spółkach (ATW-Poznań Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i WSIiE TWP w Olsztynie – Przewodniczący Rady Zarządzającej) W trakcie mojej kariery korporacyjnej 8-krotnie byłem uczestnikiem oraz liderem zmian strukturalnych i organizacyjnych, zawsze pozostając w stosunku pracy z pracodawcą, który dokonywał zmian, a nie w roli teoretyka biznesu, naukowca, doradcy czy konsultanta. Pozwoliło mi to zdecydowanie najlepiej poznać i zrozumieć aspekty wprowadzania zmian w organizacji, zarówno z perspektywy pracownika, jak i menedżera.

W latach 2011-2019 pełniłem funkcję Head of Trade Finance Department w mBanku S.A. (Grupa Commerzbank) Wcześniej – w latach 2000-2011 – w ramach mojej ścieżki rozwoju zawodowego powierzono mi stanowisko Kierownika Sprzedaży Regionalnej oraz Dyrektora Biura Sprzedaży Produktów Bankowości Transakcyjnej dla klientów instytucjonalnych w Citi Handlowy (Citigroup) W latach 1997-2000 pracowałem w dziale finansowym, przygotowując analizy i raporty na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych w Grupie DBK. W ramach moich obowiązków menedżerskich skutecznie zarządzałem grupą 50 osób i współpracowałem bezpośrednio i pośrednio z siecią doradców i analityków bankowych w całym kraju (ponad 300 osób) Zarządzałem również spółką handlową oferującą towary dla branży FMCG (ATW-Poznań Sp. z o.o.) oraz finansami i procesami restrukturyzacyjnymi uczelni niepublicznej (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej)

Tytuł doktora nauk ekonomicznych w obszarze zarządzania i rachunkowości uzyskałem w 2004 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Pozwoliło mi to połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką gospodarczą i w okresie 20 lat (1998-2018) specjalizowałem się w działalności naukowej w następujących obszarach: rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, analizie finansowej, finansach przedsiębiorstwa oraz audycie wewnętrznym (ponad 25 publikacji, adiunkt w Katedrze Ekonomii)

W maju 2019 roku zostałem absolwentem MIT, USA, w wyniku ukończenia międzynarodowego szkolenia dla Executives: Leading change in complex organization, zorganizowanego przez Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, Cambridge, USA.

Przewiń do góry