Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów — czyli co warto wiedzieć
o finansach przedsiębiorstwa*

CEL I PROFIL SZKOLENIA

Finansów w przedsiębiorstwie praktycznie nie widać. Jest wprawdzie jakiś dział finansowy, księgowość, ale nikt nie widział, żeby ci ludzie cokolwiek wytwarzali materialnego. Czasem są potrzebni, gdy wynagrodzenie nie wpływa na konto, lub wpłynęło w innej wysokości, niż się tego spodziewaliśmy. A także wtedy, gdy dzwoni rozzłoszczony dostawca (kontrahent), który nie otrzymał zapłaty za zrealizowane dostawy. Gdzie się podziały faktury? Na pewno gdzieś w księgowości…
Finanse i rachunkowość to jednak najważniejszy krwioobieg w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Bez właściwie prowadzonych finansów ani rusz: zarząd firmy, rada nadzorcza, właściciele, kontrahenci, pracownicy – nie będą wiedzieli co tak naprawdę dzieje się w przedsiębiorstwie, czy sytuacja jest bezpieczna. Sprzedaż nie będzie wiedziała, jaki poziom cen jest w stanie pokryć koszty i zapewnić zysk. Urząd skarbowy może mieć uzasadnione wątpliwości, czy podatki są należycie płacone, a ZUS – czy składki emerytalne czy zdrowotne są odprowadzane we właściwej wysokości. A gdy jeszcze w celach rocznych pracownika czy menedżera zaczną pojawiać się wskaźniki finansowe, odnoszące się do przychodów, kosztów, zysku, kapitału ekonomicznego – magia finansów przedsiębiorstwa zacznie być codziennym zmartwieniem. Żeby ją zrozumieć i móc się nią sprawnie posługiwać, warto poznać pojęcia i reguły rządzące światem finansów i rachunkowości.
Proponowane szkolenie przybliży uczestnikom podstawowe zagadnienia finansowe, pozwoli zrozumieć zasady tworzenia wyniku finansowego czy zarządzania majątkiem i kapitałem. Odpowie na pytania, jak najbardziej optymalnie gospodarować stanami magazynowymi czy gotówką. Jaką politykę kredytu kupieckiego wybrać w stosunku do dostawców i odbiorców. Jak efektywnie prowadzić inwestycje.

WIEDZA i UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE UCZESTNIK ZDOBĘDZIE PODCZAS SZKOLENIA

 • umiejętność poruszania się w strukturze działów finansowych przedsiębiorstwa
 • konstrukcja i interpretacja sprawozdania finansowego z punktu widzenia niefinansisty
 • podstawowe pojęcia z zakresu ustawy o rachunkowości
 • umiejętność przeprowadzenia podstawowej analizy finansowej i interpretacji jej wyników
 • analiza kosztów i korzyści we współpracy z dostawcami i odbiorcami (polityka kredytu kupieckiego)
 • pojęcie płynności finansowej w praktyce gospodarczej
 • zarządzanie stanami magazynowymi
 • ocena projektów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej
 • zasady współpracy z działami controllingu przedsiębiorstwa

ADRESACI SZKOLENIA

 • sprzedawcy, handlowcy, doradcy klienta, KAMs, BDMs – współodpowiedzialni za wyniki finansowe
 • pracownicy back office współodpowiedzialni za wyniki finansowe, w tym zarządzanie kosztami
 • młodsi specjaliści ds. finansów i księgowości
 • pracownicy bankowości przedsiębiorstw niepodejmujący decyzji kredytowych
 • menedżerowie działów produkcyjnych, współodpowiedzialni za politykę kosztową
 • menedżerowie działów sprzedażowych i marketingowych, nadzorujących cele przychodowe przedsiębiorstwa
 • menedżerowie i pracownicy działów zakupów i logistyki

PROGRAM SZKOLENIA

 • organizacja finansów w firmie: kto i za co odpowiada, z kim rozmawiać o finansach czy rozliczeniach pieniężnych
 • jak czytać i rozumieć sprawozdanie finansowe
 • zasady rachunkowości – dlaczego raz są zyski, a raz straty, mimo że sprzedaż rośnie
 • podstawy analizy finansowej
 • kapitał stały i obrotowy w przedsiębiorstwie – do czego jest potrzebny
 • polityka kredytu kupieckiego
 • zarządzanie gotówką – rachunek cash flow
 • gospodarka magazynowa
 • amortyzacja i aktywa trwałe
 • zarządzanie kosztami w firmie
 • ocena projektów inwestycyjnych
 • źródła finansowania działalności – jak zapewnić finansowanie i ile to kosztuje
 • planowanie finansowe
 • czym jest controlling


Program przewidziany na 2 dni szkoleniowych (bloki 7-godzinne). Godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, przerwy, termin i miejsce szkolenia – do uzgodnienia

*Koncepcja i Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Academy of Skills Tomasz Wójtowicz w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione

Notka trenerska

Tomasz Wójtowicz, Phd
– jestem wieloletnim praktykiem gospodarczym, a także nauczycielem akademickim i trenerem biznesowym. Posiadam 22-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 13-letnie na stanowiskach kierowniczych, w dużych organizacjach międzynarodowych (Citigroup, Commerzbank, Grupa DBK), jak również w mniejszych spółkach (ATW-Poznań Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i WSIiE TWP w Olsztynie – Przewodniczący Rady Zarządzającej) W trakcie mojej kariery korporacyjnej 8-krotnie byłem uczestnikiem oraz liderem zmian strukturalnych i organizacyjnych, zawsze pozostając w stosunku pracy z pracodawcą, który dokonywał zmian, a nie w roli teoretyka biznesu, naukowca, doradcy czy konsultanta. Pozwoliło mi to zdecydowanie najlepiej poznać i zrozumieć aspekty wprowadzania zmian w organizacji, zarówno z perspektywy pracownika, jak i menedżera.

Obszary biznesowe, które nadzorowałem, to:
– sprzedaż oraz obsługa posprzedażowa produktów bankowości transakcyjnej i finansowania handlu dla klientów korporacyjnych (o rocznych przychodach ze sprzedaży do EUR 10 mld, w tym notowanych na GPW oraz giełdach europejskich i amerykańskich), procesowanie ok 15 tys. operacji w ujęciu rocznym
– nadzorowanie bezpośrednie zespołów sprzedażowych B2B – doradcy klienta, doradcy produktowi, handlowcy, BDMs, KAMs – liczące do 30 osób, oraz współpraca z ogólnokrajową i międzynarodową siecią sprzedażową liczącą do 300 osób
– product management – wydziały rozwoju produktów, poszukiwanie i wdrażanie innowacji
– zarządzanie finansami spółki prawa handlowego
– zarządzanie finansami i procesami restrukturyzacyjnymi uczelni niepaństwowej
– analiza finansowa i ocena ryzyka w obrębie transakcji finansowania handlu i przedsięwzięć inwestycyjnych
– wdrażanie koncepcji lean management w organizacji
– realizacja planu budżetowego (cele przychodowe, kosztowe i dochodowe) na poziomie PLN 120 mln (EBIT)
– zarządzanie relacjami z klientami kluczowymi
– optymalizacja sprawozdań finansowych (struktura bilansu i rachunku cash flow, rentowność sprzedaży, aktywów i kapitału w rachunku zysków i strat)

W latach 2011-2019 pełniłem funkcję Head of Trade Finance Department w mBanku S.A. (Grupa Commerzbank) Wcześniej – w latach 2000-2011 – w ramach mojej ścieżki rozwoju zawodowego powierzono mi stanowisko Kierownika Sprzedaży Regionalnej oraz Dyrektora Biura Sprzedaży Produktów Bankowości Transakcyjnej dla klientów instytucjonalnych w Citi Handlowy (Citigroup) W latach 1997-2000 pracowałem w dziale finansowym, przygotowując analizy i raporty na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych w Grupie DBK. W ramach moich obowiązków menedżerskich skutecznie zarządzałem grupą 50 osób i współpracowałem bezpośrednio i pośrednio z siecią doradców i analityków bankowych w całym kraju (ponad 300 osób) Zarządzałem również spółką handlową oferującą towary dla branży FMCG (ATW-Poznań Sp. z o.o.) oraz finansami i procesami restrukturyzacyjnymi uczelni niepublicznej (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej)

Tytuł doktora nauk ekonomicznych w obszarze zarządzania i rachunkowości uzyskałem w 2004 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Pozwoliło mi to połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką gospodarczą i w okresie 20 lat (1998-2018) specjalizowałem się w działalności naukowej w następujących obszarach: rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, analizie finansowej, finansach przedsiębiorstwa oraz audycie wewnętrznym (ponad 25 publikacji, adiunkt w Katedrze Ekonomii)

W maju 2019 roku zostałem absolwentem MIT, USA, w wyniku ukończenia międzynarodowego szkolenia dla Executives: Leading change in complex organization, zorganizowanego przez Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, Cambridge, USA.

Przewiń do góry